Regulamin

Strefa Kultury Wrocław oraz Międzynarodowa Fundacja „Jazz nad Odrą” zapraszają  do udziału w najbardziej prestiżowym i najstarszym w Polsce konkursie jazzowym na  INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ  roku  2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział muzycy instrumentaliści i wokaliści, którzy do 30 kwietnia 2018r. nie przekroczyli wieku 35 lat. W konkursie nie uczestniczą laureaci Grand Prix Jazzu nad Odrą w latach poprzednich. Dotyczy to również poszczególnych członków zespołu-laureata tej nagrody.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przedstawienie do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną Festiwalu 20–30 minutowego materiału muzycznego na CD (inne nośniki nie będą kwalifikowane), w tym wybranej przez Uczestnika interpretacji znanego standardu jazzowego; przy czym Uczestnik nie ma obowiązku wykonania standardu jazzowego w ramach repertuaru wykonywanego podczas  Finału Konkursu. Do nagrania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia, zgodnie z udostępnionym przez Organizatora wzorem.
 3. Prosimy również o zdjęcia wraz z notką biograficzną (w wersji elektronicznej).
 4. W składzie zespołu zakwalifikowanego do finału  konkursu może nastąpić zamiana tylko  jednego z muzyków  w porównaniu ze składem przedstawionym w zgłoszeniu  i  na nagraniu. W przypadku zakwalifikowanego solisty – skład sekcji towarzyszącej jest dowolny, jednak liczba muzyków nie może przekraczać liczby muzyków podanych w zgłoszeniu.
 5. Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2018r.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 (8) najciekawszych zespołów i solistów, którzy zostaną zaproszeni do Finału Konkursu, czyli publicznego występu w ramach 54. Jazz nad Odrą we Wrocławiu, w dniach 27-28 kwietnia 2018r.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wykonawców do udziału w konkursie bez konieczności przedstawienia nagrań.
 8. Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej podana zostanie do publicznej wiadomości do 09.04.2017r. na stronie internetowej www.jazznadodra.pl.
 9. Zasady i kolejność występu w konkursie organizatorzy ustalą indywidualnie z zakwalifikowanymi artystami.
 10. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa zespołu w konkursie jest wymóg, by co najmniej połowa składu wykonawców posiadała polskie obywatelstwo.
 11. W kategorii solistycznej oceniani będą wszyscy spełniający kryterium wiekowe wykonawcy w składzie zakwalifikowanego zespołu oraz muzycy zakwalifikowani indywidualnie.
 12. Oceniany przez Jury występ konkursowy nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Po każdym występie Jury przekazuje wykonawcom swoje uwagi.
 13. Ogłoszenie werdyktu Jury, rozdanie nagród oraz występ Laureata Grand Prix nastąpi w dniu 29.04.2018r. podczas głównego koncertu festiwalowego.
 14. Nagrodą Główną Festiwalu, ufundowaną przez Prezydenta Wrocławia, jest Grand Prix – Indywidualność Jazzowa Roku 2018, przyznawana przez Jury Festiwalu.
 15. Ponadto Jury przyzna nagrody pieniężne oraz rzeczowe w kategoriach: zespołowej, indywidualnej, kompozycji. Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród, a jego werdykt jest ostateczny.
 16. Wysokość nagród zostanie podana przez Jury w werdykcie.
 17. Uczestnikom finałowego konkursu zapewnia się: nagłośnienie i obsługę techniczną, grand touch i typowy backline, zakwaterowanie i obiadokolację w czasie trwania Finału Konkursu- wyłącznie jego uczestnikom (nie osobom towarzyszącym), a także bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu.
 18. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.
 19. Poza występem konkursowym uczestnicy zobowiązują się do dodatkowego, nieodpłatnego występu w jednym ze wskazanych przez organizatorów klubów festiwalowych we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska. Ponadto mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów – gwiazdy Festiwalu.
 20. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom Festiwalu nieodpłatnie praw do ewentualnych transmisji i rejestracji radiowych i telewizyjnych oraz wykorzystania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych Festiwalu JnO. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie swoich występów do celów archiwalnych i promocyjnych.
 21. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w Regulaminie. Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się u Organizatorów.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

 54.Jazz nad Odrą Festiwal – Konkurs

Strefa Kultury Wrocław,

ul. Świdnicka 8b,

50-067 WROCŁAW

 

Powyżej podano podstawowe informacje o konkursie. Szczegółowy Regulamin konkursu: TUTAJ

Dodatkowe informacje – Wioletta Kanczewska, tel. 508 492 028, email: wioletta.kanczewska@strefakultury.pl