Akredytacje

Pobierz formularz: TUTAJ

 

Regulamin procesu akredytacyjnego:

• Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu na adres: akredytacje@strefakultury.pl.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2022 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
• Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
• Akredytacje są bezpłatne.
• Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (1 „PRESS” i 1 „FOTO/WIDEO”).
• Akredytacji nie można przekazać innemu dziennikarzowi/fotoreporterowi.
• Akredytacja „PRESS” zapewnia wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty. Umożliwia także przeprowadzenie wywiadów z organizatorami
i artystami występującymi na 58. edycji Jazzu nad Odrą (o ile artysta wyrazi zgodę).
• Akredytacja „FOTO/WIDEO” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami.
Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.
• Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.
• W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.