Akredytacje

FORMULARZ AKREDYTACYJNY: TUTAJ

Regulamin procesu akredytacyjnego:

• Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu na adres: akredytacje@strefakultury.pl,
• Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4.04.2024 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane,
• Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu,
• Akredytacje są bezpłatne,
• Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (1 „PRESS” i 1 „FOTO/WIDEO”),
• Akredytacji nie można przekazać innemu dziennikarzowi/fotoreporterowi,
• Akredytacja „PRESS” zapewnia wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty. Umożliwia także przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami występującymi na 59. edycji Jazzu nad Odrą (o ile artysta wyrazi zgodę),
• Akredytacja „FOTO/WIDEO” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami.
Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania na każdym koncercie,
• Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu,
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania,
• W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji,
• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.