Zespół

Dyrektor Artystyczny
Piotr Wojtasik

Dyrektor
Olga Nowakowska

Rada Artystyczna Jazzu Nad Odrą
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek
Piotr Wojtasik

Główny Producent
Agnieszka Perlik

Produkcja
Adam Bąkowski
Mateusz Białaszczyk
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Daniel Gołębiewicz
Grzegorz Górnicki
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Michał Pryszczewski
Michał Remiszewski

Promocja & sponsoring
Anna Bandurowska
Patrycja Barowicz
Grzegorz Grzesiczak
Daria Kubasiewicz
Alicja Leśniowska
Paula Szewczyk

Dział sprzedaży
Urszula Jaros
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Grafika
Magda Dzielińska