Zespół

Dyrektor Artystyczny
Piotr Wojtasik

Dyrektor
Olga Nowakowska

Rada Artystyczna Jazzu Nad Odrą
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek

Główny Producent
Agnieszka Perlik

Produkcja
Małgorzata Barnak
Adam Bąkowski
Mateusz Białaszczyk
Agata Błędowska
Svitlana Boiko
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Tomasz Dunikowski
Daniel Gołębiewicz
Grzegorz Górnicki
Ewa Jabłońska
Wioletta Kanczewska
Katarzyna Karkos
Wojciech Maniewski
Magdalena Marcińczyk
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Maciej Przybyłowski
Patrycja de la Rosa Jimenez
Marcin Smiatek

Logistyka 
Michał Pryszczewski & Motorpol Wrocław

Promocja & sponsoring
Patrycja Barowicz
Grzegorz Grzesiczak
Daria Kubasiewicz
Alicja Leśniowska
Paula Szewczyk

Dział sprzedaży
Urszula Jaros
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Wolontariat 
Anna Bandurowska

Grafika
Magda Dzielińska