Zespół

Dyrektor Artystyczny
Piotr Wojtasik

Rada Artystyczna Jazzu Nad Odrą
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek

Główny Producent
Agnieszka Perlik

Produkcja
Adam Bąkowski
Justyna Berezowska
Mateusz Białaszczyk
Agata Błędowska
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Tomasz Dunikowski
Grzegorz Górnicki
Ewa Jabłońska
Jan Jagiełło
Bartosz Jedynak
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Magdalena Marcińczyk
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Maciej Przybyłowski
Patrycja de la Rosa Jimenez
Marcin Smiatek
Olga Szelc
Agnieszka Tetelewska
Janusz Zając

Logistyka 
Piotr Motyl & Motorpol Wrocław

Promocja & branding 
Patrycja Barowicz
Grzegorz Grzesiczak
Daria Kubasiewicz
Paula Szewczyk

Sponsoring
Alicja Leśniowska

Dział sprzedaży
Marta Kost
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Wolontariat 
Anna Bandurowska

Grafika
Magda Dzielińska

Organizator
Strefa Kultury Wrocław
Dyrektor: Olga Nowakowska