Team

Artistic Director
Piotr Wojtasik

Art Council
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek

Producer
Agnieszka Perlik

Production

Adam Bąkowski
Justyna Berezowska
Mateusz Białaszczyk
Agata Błędowska
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Damian Duczmalewski
Tomasz Dunikowski
Grzegorz Górnicki
Ewa Jabłońska
Jan Jagiełło
Bartosz Jedynak
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Magdalena Marcińczyk
Kacper Mazur
Urszula Orłowska
Michał Paluch
Patrycja de la Rosa Jimenez
Marcin Smiatek
Agnieszka Tetelewska
Janusz Zając

Stage manager 
Kamil Folga

Logistics
Michał Słodkiewicz & Mercedes-Benz Duda-Cars

Promotion & branding
Sara Bozsér
Grzegorz Grzesiczak
Daria Kubasiewicz
Paula Szewczyk

Sponsorship
Alicja Leśniowska

Sales department
Damian Marcinkowski
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Volunteering
Anna Bandurowska

Graphics Designer
Magda Dzielińska

Organizer
Strefa Kultury Wrocław
Director: Olga Nowakowska