Team

Artistic Director
Leszek Możdżer

General Director
Krzysztof Maj

Art Council
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek
Piotr Wojtasik

Main Producer
Agnieszka Perlik

Production
Adam Bąkowski
Mateusz Białaszczyk
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Daniel Gołębiewicz 
Grzegorz Górnicki
Jan Jagiełło
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Michał Pryszczewski
Michał Remiszewski
Marcin Smiatek

Promotion & sponsorship
Anna Bandurowska
Patrycja Barowicz
Maciej Kancerek
Daria Kubasiewicz
Alicja Leśniowska
Krzysztof Mularczyk
Jarosław Wojcieszek

Sales department
Urszula Jaros
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Graphics Designers
Ola Błędowska
Magdalena Przewłocka

Logistics
Patrycja Gotkiewicz
Ewelina Szłapak

Volunteering
Agnieszka Marcinowska