Team

Artistic Director
Piotr Wojtasik

Art Council
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek

Producer
Agnieszka Perlik

Production
Adam Bąkowski
Justyna Berezowska
Mateusz Białaszczyk
Agata Błędowska
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Tomasz Dunikowski
Grzegorz Górnicki
Ewa Jabłońska
Jan Jagiełło
Bartosz Jedynak
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Magdalena Marcińczyk
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Maciej Przybyłowski
Patrycja de la Rosa Jimenez
Marcin Smiatek
Olga Szelc
Agnieszka Tetelewska
Janusz Zając

Logistics
Motorpol Wrocław

Promotion & branding
Patrycja Barowicz
Grzegorz Grzesiczak
Daria Kubasiewicz
Alicja Leśniowska
Paula Szewczyk

Sponsorship
Alicja Leśniowska

Sales department
Marta Kost
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Volunteering
Anna Bandurowska

Graphics Designer
Magda Dzielińska

Organizer
Strefa Kultury Wrocław
Director: Olga Nowakowska