Team

Artistic Director
Piotr Wojtasik

Director
Olga Nowakowska

Art Council
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek
Piotr Wojtasik

Producer
Agnieszka Perlik

Production
Adam Bąkowski
Mateusz Białaszczyk
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Daniel Gołębiewicz
Grzegorz Górnicki
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Michał Pryszczewski
Michał Remiszewski

Promotion & sponsorship
Anna Bandurowska
Patrycja Barowicz
Grzegorz Grzesiczak
Daria Kubasiewicz
Alicja Leśniowska
Paula Szewczyk

Sales department
Urszula Jaros
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Graphics Designer
Magda Dzielińska