Wyniki konkursu na statuetkę 55. festiwalu Jazz nad Odrą

Po zapoznaniu się z Pracami Konkursowymi wyselekcjonowanymi w I etapie Konkursu, Komisja postanowiła nagrodzić projekty następujących uczestników:

Miejsce I: nie przyznano
Miejsce II: Jakub Jakubowicz
Miejsce III: Kacper Atłasik
Wyróżnienia: Albert Wrotnowski, Klaudia Wydra

W związku z nieprzyznaniem pierwszej lokaty Komisja Konkursowa postanowiła uhonorować nagrodami pieniężnymi laureatów II i III miejsca oraz wyróżnień. Zdobywcą II miejsca został Jakub Jakubowicz, III miejsce zajął Kacper Atłasik, a wyróżnienia przyznano Albertowi Wrotnowskiemu i Klaudii Wydrze.

Poniżej prezentujemy protokół z obrad komisji konkursowej.