Regulamin biletów branżowych

REGULAMIN ZAKUPU I PRZYZNAWANIA BILETÓW BRANŻOWYCH Z DNIA 28 CZERWCA 2017r.

 1. BILETY BRANŻOWE przysługują osobom zawodowo związanym z teatrem (artyści, nauczyciele akademiccy, pracownicy teatrów i instytucji kultury, kuratorzy projektów artystycznych),
 2. Bilet branżowy umożliwia wstęp na spektakle odbywające się w ramach 9. MFT Dialog-Wrocław, udział w wydarzeniach towarzyszących, korzystanie z Biura Festiwalowego, Klubu Festiwalowego,
 3. Decyzję o przyznaniu biletu branżowego podejmuje Organizator,
 4. 4. Liczba biletów jest ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 5. Nie ma możliwości przeniesienia biletu branżowego na inną osobę,
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania biletu branżowego oraz zmian zasad,
 7. Proces zgłoszeń trwa od dn. 5 lipca 2017 r. do dn. 25 sierpnia 2017 r. do północy,
 8. Jeżeli bilet branżowy zostanie przyznany, decyzja o jego przyznaniu spłynie drogą mailową najpóźniej do dn. 31 sierpnia,
 9. Cena pojedynczego biletu branżowego wynosi 40 zł,
 10. Bilet, jeśli są ku temu przesłanki, wymienić/zwrócić można najpóźniej w dniu poprzedzającym dany spektakl. W dniu spektaklu nie ma możliwości wymiany/zwrotu biletu,
 11. Do wymiany lub zwrotu biletu niezbędny jest paragon fiskalny,
 12. W przypadku konieczności wymiany/zwrotu biletu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem: industry@dialogfestival.pl.