Regulamin akredytacji

REGULAMIN AKREDYTACJI DZIENNIKARSKICH Z DNIA 28 CZERWCA 2017r.

 1. Akredytacja dziennikarska przysługuje dziennikarzom i krytykom teatralnym zajmującym się tematyką kulturalną i teatrem, którzy zamierzają opublikować tekst lub przygotować materiał radiowy lub telewizyjny o 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog – Wrocław.
 2. Akredytacja dziennikarska nie przysługuje fotografom, fotoreporterom ani operatorom kamer. Osoby zainteresowane akredytacją FOTO/WIDEO, prosimy o kontakt mailowy: press@dialogfestival.pl
 3. Akredytacja umożliwia wstęp na spektakle odbywające się w ramach 9. MFT Dialog-Wrocław, udział w wydarzeniach towarzyszących, korzystanie z Biura Prasowego Festiwalu, Klubu Festiwalowego oraz przeprowadzenie wywiadów z Organizatorami, a także z twórcami, artystami Festiwalu, o ile wyrażą na to zgodę.
 4. Decyzję o przyznaniu akredytacji podejmuje Organizator.
 5. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia przyznanej akredytacji na inną osobę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznanej akredytacji oraz zmian zasad.
 8. Proces akredytacyjny trwa od dn. 28 czerwca 2017 r. do dn. 25 sierpnia 2017 r. do północy. W przypadku nadesłania zgłoszeń po 25 sierpnia Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc na wybrane spektakle.
 9. Jeżeli akredytacja zostanie przyznana, decyzja o jej przyznaniu spłynie drogą mailową najpóźniej do dn. 31 sierpnia.
 10. Akredytacje dziennikarskie są płatne.
 11. Bezpłatna akredytacja oraz bezpłatne miejsce noclegowe przysługuje wyłącznie Patronom Medialnym Festiwalu.
 12. Warunkiem przyznania akredytacji jest dokonanie przelewu na konto Organizatora. Numer rachunku podany zostanie w mailu potwierdzającym akredytację.
 13. Przelewu należy dokonać najpóźniej do 10 dni roboczych od daty przesłania przez Biuro Prasowe informacji o przyznaniu akredytacji. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, decyzja o przyznaniu akredytacji może zostać cofnięta.
 14. Cena pełnej akredytacji (umożliwiającej wstęp – w miarę dostępności miejsc – na wszystkie spektakle Festiwalu oraz na wydarzenia towarzyszące) wynosi 210 złotych.
 15. Istnieje możliwość zakupu akredytacji dziennikarskiej na poszczególne spektakle. Cena biletu na pojedynczy spektakl wynosi 40 złotych.
 16. W przypadku braku miejsc Organizator zastrzega sobie prawo przyznania akredytacji tylko na wybrane, dostępne spektakle.
 17. Akredytacje odebrać będzie można w Biurze Prasowym Festiwalu od dn. 14 października br.
 18. Wejście na spektakle możliwe jest wyłącznie za okazaniem biletów dołączanych do akredytacji.
 19. Bilet, jeśli są ku temu przesłanki, wymienić/zwrócić można najpóźniej w dniu poprzedzającym dany spektakl. W dniu spektaklu nie ma możliwości wymiany/zwrotu biletu.
 20. Do wymiany lub zwrotu biletu niezbędny jest paragon fiskalny.
 21. W przypadku konieczności wymiany/zwrotu biletu należy kontaktować się z Biurem Prasowym Festiwalu.