Konkurs na Indywidualność Jazzową 2020 – przedłużamy termin zgłoszeń

Ze względu na prace nad przeniesieniem festiwalu na inny termin, wprowadzamy zmiany do regulaminu tegorocznego konkursu na Indywidualność Jazzową.

Przede wszystkim – w związku z utrudnieniami związanymi z pandemią koronawirusa – umożliwiliśmy wysyłkę zgłoszeń w formie elektronicznej.

Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym należy przesłać na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkursjno@strefakultury.pl z dopiskiem „OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ”. Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik obowiązany jest do złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez wszystkich członków zespołu, stanowiącego załącznik do Regulaminu. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej formularze i dokumenty zawierające podpisy wnioskodawców i członków zespołu winny zostać załączone w formie skanu dokumentu.

Zmianie uległ też ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń.

Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2020r. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki lub wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie.

Zdobywca Grand Prix – Indywidualność Jazzowa 2020 otrzyma 25 000 zł, ufundowane przez prezydenta miasta Wrocławia oraz wystąpi podczas koncertu finałowego 56. edycji festiwalu Jazz nad Odrą.

Szczegółowe wytyczne do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie, formularz do pobrania oraz pełny regulamin znajdują się: TUTAJ