Regulamin konkursu „Jazz jak malowany” realizowany na festiwalowym fanpage’u