Akredytacje

Regulamin procesu akredytacyjnego

– Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu na adres: akredytacje@strefakultury.pl.

– Formularz akredytacyjny jest dostępny TUTAJ.

– Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6.09.2021 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

– Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.

– Akredytacje są bezpłatne.

– Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (1 „PRESS” i 1 „FOTO/WIDEO”).

– Akredytacji nie można przekazać innemu dziennikarzowi/fotoreporterowi.

– Akredytacja „PRESS” zapewnia wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty. Umożliwia także przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami występującymi na 57. edycji Jazzu nad Odrą (o ile artysta wyrazi zgodę).

– Akredytacja „FOTO/WIDEO” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami. Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.

– Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.

– Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.

– W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.

– Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.