Zespół

Dyrektor Artystyczny
Leszek Możdżer

Dyrektor Generalny
Krzysztof Maj

Rada Artystyczna Jazzu Nad Odrą
Magdalena Fijałkowska
Bartosz Pernal
Jerzy Pietraszek
Igor Pietraszewski
Wojciech Siwek
Piotr Wojtasik

Główny Producent
Agnieszka Perlik

Produkcja
Adam Bąkowski
Mateusz Białaszczyk
Wojciech Cencner
Stanisław Cieślak
Alicja Dolata
Daniel Gołębiewicz
Grzegorz Górnicki
Jan Jagiełło
Wioletta Kanczewska
Wojciech Maniewski
Joanna Margolt
Urszula Orłowska
Michał Pryszczewski
Michał Remiszewski
Marcin Smiatek

Promocja & sponsoring
Anna Bandurowska
Patrycja Barowicz
Maciej Kancerek
Daria Kubasiewicz
Alicja Leśniowska
Krzysztof Mularczyk
Jarosław Wojcieszek

Dział sprzedaży
Urszula Jaros
Agnieszka Perczyńska
Marta Pyczek

Grafika
Ola Błędowska
Magdalena Przewłocka

Logistyka 
Patrycja Gotkiewicz
Ewelina Szłapak

Wolontariat
Agnieszka Marcinowska