Zapraszamy do akredytowania się na 55. Santander Jazz nad Odrą Festival!

Prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie podpisanego skanu na adres akredytacje@strefakultury.pl do 12 kwietnia 2019 roku. Akredytacje są bezpłatne.
FORMULARZ AKREDYTACYJNY >

akredytacje 55. santander jazz nad odrą

Regulamin i zasady procesu akredytacyjnego

 • Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu (podpisanego przez naczelnego redakcji) na adres: akredytacje@strefakultury.pl.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.04.2019 roku. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
 • Akredytacje są bezpłatne.
 • Liczba akredytacji jest ograniczona. Na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (dowolnego rodzaju).
 • Akredytacja „press” zapewnia wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty oraz miejsce siedzące podczas koncertów w sali teatralnej umożliwia także przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami występującymi na 55. Santander Jazz nad Odrą Festival (o ile artysta wyrazi zgodę).
 • Akredytacja „foto/wideo” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami.
 • Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.
 • Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.
 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.