KONKURS

 

Biuro Festiwalowe Impart 2016 we Wrocławiu oraz Międzynarodowa Fundacja „Jazz nad Odrą” zapraszają do udziału w najbardziej prestiżowym i najstarszym w Polsce konkursie jazzowym na INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ roku 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                        

KARTA_ZGLOSZENIA_52_JnO

Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział muzycy instrumentaliści i wokaliści, którzy do 30 kwietnia 2016r. nie przekroczyli wieku 35 lat. W konkursie nie uczestniczą laureaci Grand Prix Jazzu nad Odrą w latach poprzednich. Dotyczy to również poszczególnych członków zespołu-laureata tej nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest przedstawienie do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną Festiwalu 20–30 minutowego materiału muzycznego na CD (w tym własna interpretacja znanego standardu jazzowego). Do nagrania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia. Prosimy również o zdjęcia wraz z notką biograficzną (w wersji elektronicznej).

Solista może nadesłać nagranie ze swoim stałym zespołem, z którym chciałby przyjechać do Wrocławia, lub też zaprezentować nagranie z dowolnego koncertu lub sesji, a w konkursie wystąpić solo lub z inną sekcją.

Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2016r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 (8) najciekawszych zespołów i solistów, którzy zostaną zaproszeni do Finału Konkursu, czyli publicznego występu w ramach 52. Jazz nad Odrą Festiwal we Wrocławiu, w dniach 28-29 kwietnia 2016r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wykonawców do udziału w konkursie bez konieczności przedstawienia nagrań.

Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej podana zostanie do publicznej wiadomości do 06.04.2016r. na stronie internetowej www.jazznadodra.pl. Zasady i kolejność występu w konkursie organizatorzy ustalą indywidualnie z zakwalifikowanymi artystami.

Do oceny w kategorii zespołowej (w składach powyżej „tria”) dopuszcza się udział jednego muzyka w wieku powyżej 35 lat (nie będzie on jednak brany pod uwagę przez Jury w kategorii solistycznej). Dodatkowym warunkiem uczestnictwa zespołu w konkursie jest wymóg, by co najmniej połowa składu wykonawców posiadała polskie obywatelstwo. W kategorii solistycznej oceniani będą wszyscy spełniający kryterium wiekowe wykonawcy w składzie zakwalifikowanego zespołu oraz muzycy zakwalifikowani indywidualnie. Oceniany przez Jury występ konkursowy nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Po każdym występie Jury przekazuje wykonawcom swoje uwagi.

Ogłoszenie werdyktu Jury, rozdanie nagród oraz występ Laureata Grand Prix nastąpi w dniu 30.04.2016r. podczas głównego koncertu festiwalowego.

Nagrodą Główną Festiwalu, ufundowaną przez Prezydenta Wrocławia, jest Grand Prix – Indywidualność Jazzowa Roku 2016, przyznawana przez Jury Festiwalu. Ponadto Jury przyzna nagrody pieniężne oraz rzeczowe w kategoriach: zespołowej, indywidualnej, kompozycji. Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród, a jego werdykt jest ostateczny. Wysokość nagród zostanie podana przez Jury w werdykcie.

Uczestnikom finałowego konkursu zapewnia się: nagłośnienie i obsługę techniczną, grand touch i typowy backline, zakwaterowanie i obiadokolację w czasie trwania Finału Konkursu, bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu, nagranie audio własnego występu konkursowego w finale. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.

Poza występem konkursowym uczestnicy zobowiązują się do dodatkowego, nieodpłatnego występu w jednym ze wskazanych przez organizatorów klubów festiwalowych we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska. Ponadto mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów – gwiazdy Festiwalu.

Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom Festiwalu nieodpłatnie praw do ewentualnych transmisji i rejestracji radiowych i telewizyjnych oraz wykorzystania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych Festiwalu JnO. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie swoich występów do celów archiwalnych i promocyjnych.

Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w Regulaminie. Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się u Organizatorów, na stronie www.impart.art.pl oraz pod tym linkiem.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

52.Jazz nad Odrą Festiwal – Konkurs

Biuro Festiwalowe Impart 2016,

ul. Komuny Paryskiej 39-41,

50-451 WROCŁAW

Dodatkowe informacje – Wioletta Kanczewska, tel. 668 624 384, wioletta.kanczewska@wroclaw2016.pl